Za slobodu izražavanja na Dan novinara

Za slobodu izražavanja na Dan novinara

Društvo profesionalnih novinara, Centar za istraživačko novinarstvo, Institut za medije i Sindikat medija podnijeće Ministarstvu kulture predloge za izmjenu i dopunu Nacrta zakona o medijima, najavili su predstavnici tih asocijacija danas na pres konferenciji upriličenoj povodom Dana novinara Crne Gore 23.januara.

Iako je tendencija Vlade trebalo biti da se propisi uskladi sa standardima Savjeta Evrope i EU, kao i da prati nove tendencije, to se iz nacrta ne može zaključiti.
Problematični su fond za pluralizam medija, namjera Vlade da finansira samoregulaciju,mogućnost komprimitovanja novinarskih izvora i slobode izražavanja, kao i integriteta novinara.

Foto: Boris Pejović