Rajnke: Vlasti moraju učiniti više da se istraže napadi na novinare

Foto:Boris Pejović, Vijesti

Ambasadorka SAD u Podgorici Džudi  Rajzing Rajnke poručila je da će Crna Gora  teško unaprijediti svoju poziciju na skalama slobode medija bez  "usklađenijih napora da istrage i krivično gonjenje odgovornih za napade na novinare istinski učini prioritetom".  

"Vlasti moraju, bez sumnje, učiniti mnogo više kako bi istražile i krivično procesuirale slučajeve nasilja nad novinarima i uništavanja medijske imovine. U tom smislu, ohrabrilo me je saznanje da su dva navodna počinioca napada na imovinu Vijesti iz 2011. i 2014. godine uhapšena prošlog mjeseca. Međutim, važno je da i nalogodavci ovih napada - i svi drugi čije su mete mediji, uključujući i ranije slučajeve – budu privedeni pravdi," rekla je ambasadorka u intervjuu Vjestima.

"Crna Gora će teško unaprijediti svoju poziciju na skalama slobode medija bez usklađenijih napora da istrage i krivično gonjenje odgovornih za napade na novinare istinski učini prioritetom. Osim toga, politički uticaj na javni medijski servis RTCG, nedostatak transparentnosti i pravičnosti finansiranja medija javnim sredstvima i izvještavanje koje je vođeno ličnim ili političkim programima umjesto javnim interesom dodatno usložnjavaju sliku slobode medija u Crnoj Gori.

Istovremeno, javnost mora podržavati i insistirati na profesionalnom, nezavisnom novinarstvu koje će izvještavati o temama koje su od vitalnog javnog značaja. Koliko je važna uloga novinara vidimo sasvim jasno I tokom aktuelne zdravstvene krize. Izvještavajući profesionalno novinari rade i na raskrinkavanju opasnih teorija zavjere i dezinformacija koje kruže oko COVID-19 i ugrožavaju javno zdravlje.

Razumijem koliko je teško - čak i prije aktuelne krize - finansirati profesionalne novinare koji će se baviti kvalitetnim novinarstvom. Pozdravljam sve novinare koji, uprkos ogromnim ekonomskim, bezbjednosnim i zdravstvenim preprekama, istrajavaju u bavljenju profesionalnim novinarstvom i time jačaju demokratski sistem," rekla je ambasadorka.