Nema većih pomaka u istragama napada na novinare

Društvo profesionalnih novinara Crne Gore podržava kampanju Medunarodne federacije novinara, kojom se vlade pozivaju na odgovornost zbog nerazjašnjenih napada i ubistva novinara.
Danas je   Medunarodni dan borbe protiv nekažnjivosti zlocina nad novinarima, kada se potencira ovo pitanje koje bi svakodnevno trebalo da bude u fokusu pažnje s obzirom na važnost novinarske profesije, koja treba da bude u službi javnog interesa.
Kao i u svijetu i Evropi, i u Crnoj Gori je 90 odsto napada na novinare neriješeno, a vecih pomaka nema ni nakon formiranja Komisije za istrage napada na novinare koja je koncipirana tako da zaista nema nikakvu moc, sem da ukazuje na propuste istražnih organa.

Policija I tužilaštvo medutim to ignorišu, a posljedica svega je nacelna politicka volja Vlade i nerješeni napadi i ubistvo Duška Jovanovica. Uglavnom je rijec o slucajevima gdje su izvršioci ili narucioci povezani sa dijelovima tajne službe i mafije, pa se tužioci i policija previše ne trude da ih istraže. To je jasno iz spisa predmeta, u koje sam kao bivša clanica Komisije imala uvid, a gdje cinjenice ukazuju da nema napora da se obezbjede materijalni dokazi za “operativna saznanja” o izvršiocima zlocina i napada.
Komisija se i u ovom mandatu bavi slucaj ubistvom Duška Jovanovica, napadom na novinara Tufika Softica i slucajevima napada na novinare i imovinu redakcije “Vijesti”. Takode  i napadom policije na novinare tokom protesta 17. i 24.10.2016. godine i slucaj kamenovanja prostorija televizije Pink, te slucajem istraživaca Jova Martinovica,  osumnjicenog za krivicno djelo organizovanog kriminala.
U prethodnom mandatu ona je pocela slucaj Jovanovica, Softica, napad na direktora dnevnog lista “Vijesti” Željka Ivanovica, objedinjeni slucaj novinarke Olivere Lakic, paljenje vozila dnevnika “Vijesti”, napad na urednika “Vijesti” Mihaila Jovovica i fotoreportera Borisa Pejovica, napad na novinara Mladena Stojovica, slucaj Darka Ivanovica, eksplozijom pred redakcijom “Vijesti, napad na Jevrema Brkovica, napad Vladimira Bebe Popovica na novinare “Vijesti” Luku Zekovica i Miodraga Babovica .
Izuzev poredmeta novinarke Lidije Nikcevic, koji su istražni organi riješili a koji je i Komisija ranije otvorila, svi ostali su i dalje aktivni.
Drugi slucaj napada na Tufika Softica iz 2013. godine, koji je još u izvidaju, zastarjeva 11.08.2018. godine, slucaj Mladena Stojovica zastarjeva 23.05.2018. godine i slucaj podmetanja eksploziva kod redakcije Vijesti 26.12.2018. godine.
Kampanja Medunarodne federacije novinara ima za cilj podsjecanje vlada na odgovornost za neistražene napade i cinjenice da su zlocini usmjereni prema novinarima ostali nekažnjeni. „Ubistvo je najviši oblik tih zlocina, ali svi napadi usmjereni na novinare koji ostaju nekažnjeni moraju se osuditi,“ potencira IFJ.
DPNCG  ce u narednom periodu inicirati izmjena zakona u pravcu pooštravanja kazni za napada na novinare i nalaženja nacina da regionalnom kampanjom novinari dobiju zaštitu po ugledu na službena lica. Za to ce trebati jako puno vremena, ali solidarnost i regionalna kampanja mogu uroditi plodom, jer ni jednoj vladi ne odgovara da dobijemo ovakav stepen zaštite.
Osnovni sud u Podgorici nedavno je nepravosnažno presudio da je država sprovela nedjelotvronu istragu u slucaju Tufika Softica, koji je clan Upravnog odbora DPNCG za napad koji se desio još 1.novembra 2007.godine. Uskoro se ocekuje i odluka Ustavnog suda po tužbi Softica u ovom slucaju, pa se nadamo makar tim prvim pomacima da ce pravosude i treca grana vlasti,Ustavni sud CG, ozbiljnije shvatiti slobodu informisanja,  zaštitu novinara i te profesije koja je od javnog znacaja.
Sljedece godine ocekujemo i novi izvještaj Evropske komisije o napretku Crne Gore, gdje se nemamo cime pohvaliti kada je u pitanju naporedak u istragama napada na novinare, a nakon što je Komisiju Vlada formirala na predlog Evropske komisije.