Nacrt zakona o medijima: Država garantuje bezbjednost novinarima

Društvo profesionalnih novinara Crne Gore očekuje od Vlade da podrži usaglašene odredbe Nacrta zakona o medijima, čija bi primjena mogla biti dobar osnov za profesionalnije obavljanje novinarskog posla i odgovorniji odnos države prema novinarima i ukupno medijima.

Sve ovo pod uslovom da odredbe ostanu u skladu sa dobrom evropskom praksom, kako su uglavnom i napisane u Nacrtu.

U nacrt zakona je ušla odredba, koju su predložili DPNCG i Udruženje novinara Crne Gore, da „država garantuje rad i BEZBJEDNOST novinara“, što je veoma važno s obzirom na veliki broj napada na novinare koji nisu istraženi.

Očekujemo da Vlada podrži ovu verziju i na taj način pošalje političku poruku da zaista garantuje za našu bezbjednost i da će  iskoristiti sve svoje nadležnosti da se napadači na novinare nađu, kao i da snose odgovornost svi oni zbog kojih zastarevaju istrage.

U Nacrt zakona je unijeta i odredba da su pravosuđe, izvršna i zakonodavna vlast dužni novinarima blagovremno dostaviti informacije i odgovore, pod jednakim uslovima.

U slučaju da to ne čine, novinari se mogu odmah obratiti sudu, koji će naložiti hitno dostavljenje infromacija.

Na ovaj način bi trebalo pospešiti proaktivnost i transparentnost državnih institucija, a novinarima  olakšati da dođu do odgovora i informacija od javnog značaja, za koje su često uskraćeni.

To je veoma važno i zbog odredbe u zakonu o dužnoj novinarskoj pažnji, koja podrazumjeva da novinari moraju uložiti mnogo više energije da provjere podatke i objave informacije koje su temeljno i dobroj vjeri istražili.

Konvencija o ljudskim pravima i slobodama biće automatski primjenljiva, jer je na insistiranje DPNCG i predstavnice NVO izostala prvobitna verzija člana koji je zahtjevao poštovanje autoriteta i ugleda pravosuđa.

Sve to zbog namjere Vlade da u Krični zakonik uvede sličnu odredbu, kako bi se onemogućile kritike rada sudija i tužilaca.

Zbog različitih stavova medijske zajednice o pojedinim pitanjima, tokom javne rasprave trebalo bi se opredjeliti  oko toga da li  zakonom treba da bude definisan pojam novinara. Mišljenje DPNCG i UNCG  je da profesionalni novinar  treba da bude definisani zakonom, ne sporeći građansko novinarstvo i blogere kao dio naše profesije.

U nacrt zakona su unijete odredbe da u slučaju nacionalne bezbjednosti, teritorijalne cjelovitosti i zaštite zdravlja novinarski izvori na sudu mogu biti  dovedeni u pitanje ,što do sada nije bio slučaj. Ovo zbog standarda Savjeta Evrope u situacijama poput zaštite  države bezjednosti i zdravlja ljudi.

Skrećemo pažnju kolegama i da je u Nacrt zakona ostala odredba da se iz fonda za pomoć medijima koji se uvodi zakonom, može finansirati  samoregulacij. Protiv toga su bili DNPCG i UNCG jer  na taj način samoregulacija prerasta u regulaciju.

Tražili smo da se ta odredba briše ili da se pod jednakimuslovima i zbog iste važnosti - omogući i pomoć udruženjima i Instituitu za medije, ali je Vlada bila stava da „mora pomoći samoregulaciju“.

Takođe, ostao je  nedorečen dio nacrta zakona koji se tiče fonda za podsticanje pluralizma i raznorsnosti medija, odnosno načina na koji će država pomoći medije od javnog interesa u situaciji kada on line novinarstvo preuzima prioritet nad tradicionalnom štampom.

Pošto se Vlada i predstavnici štampnih medija nisu usaglasili oko detalja tog budućeg aranžmana, na posljednoj sjednici Radne grupe dogovoreno je da to bude poseban dio javne rasprave. Odnosno da se jedan okrugli sto organizuje samo oko ove teme.

Nacrt zakona je proslijeđen Vladi nakon majskih praznika i biće upućen najprije na ekspertizu, a zatim na javnu raspravu.

Usvajanje zakona planirano je za kraj ove godine.

Generalna sekretrka DPNCG Mila Radulović zastupala je u Radnoj grupi DPNCG i Udruženje novinara CG.

Upravni odbor DPNCG