Ministarstvo kulture obmanjuje, jer blokira slobodu izražavanja i zviždače

Ministarstvo kulture obmanjuje javnost  kada tvrdi da primjenjuje plan preporuka iz Analize medijskog sektora u Crnoj Gori za usklađivanje sa standardima Savjeta Evrope i Evropske unije (JUFREX).

Konkretan primjer za to je Nacrt Zakona o medijima, koji nikako ne ide u pravcu „sprovođenja medijske politike koja promoviše i unaprijeđuje slobodu izražavanja i slobodu medija“.

Vlada je juče objavila da je „Usvojena je Informacija o planu implementacije preporuka iz Analize medijskog sektora u Crnoj Gori za usklađivanje sa standardima Savjeta Evrope i Evropske unije (JUFREX). Ovaj dokument izrađen je na osnovu sprovedene Analize medijskog sektora u okviru projekta „Jačanje pravosudne ekspertize o slobodi izražavanja i medija u Jugoistočnoj Evropi (JUFREX)” i njime su utvđene preporuke za unapređenje rada svih subjekata koji se bave medijskom djelatnošću“.

„Preporuke iz Plana implementacije predstavljaju smjernice za razvoj i sprovođenje medijske politike koja promoviše i unaprijeđuje slobodu izražavanja i slobodu medija. Efekti plana implementacije podrazumjevaju: garantovanje slobode izražavanja shodno standardima Savjeta Evrope i Evropske unije; garantovanje slobode medija i bezbjednosti novinara; garantovanje pluralističkog medijskog okruženja; osnivanje fonda za pluralizam medija; normativno snaženje političke, institucionalne i finansijske nezavisnosti RTCG; - snaženje institucionalne nezavisnosti Agencije za elektronske medije shodno Direktivi o izmjeni Direktive o audio-vizuelnim medijskim uslugama iz oktobra 2018. godine; - podsticanje finansijske održivosti samoregulacije; transparetnost državnog oglašavanja u medijima, kao i promociju medijske pismenosti,“ tvrdi Vlada u sinoćnjem saopšetnju.

Odredbama iz Nacrta zakona o medijima pokušava se gušiti sloboda izražavanje jer će novinari biti dovedeni u poziciju da kompromitiju svoje izvore, pošto predlog propisa propisuje širok opseg prava sudovima da im nalože otkrivanje izvora.

Takođe, na ovaj način direktno se blokiraju i zastrašuju i „zviždači“, kao važni novinarski izvori a na čiju zaštitu se Vlada obavezala Zakon o sprječavanju korupcije.

To što Vlada nespretnim i tenedencioznim prepisivanjem dijelova propisa i Koncencije o ljudskim pravima to pokušava da zamaskira pod formom standarda Savjeta Evrope, za novinare je neprihvatljvo.

SE sugeriše najvišu zaštitu za novinarske izvore i struktna pravila za njihovo ograničenje, a to svakako nije ovo što je Vlada napisala.

Takođe, ponovo je vraćena odredba o zaštiti autoriteta pravosuđa, koja nije prošla kroz Krivičnii zakonik,iako je stav radne grupe za izradu drafta zakona bio da se direktno primjenjuje Konvencija SE o zaštiti ljudskih prava koja se bavi ovom temom.

Predlog za formiranje Fonda za pluralizam je obesmišljen, konfuzan i neprecizan i zbog toga je ranije član radne grupe iz medijske zajednice tražio da se taj dio povuče i napravi novi predlog. Ali Vlada je ostala pri svome, kako bi novac za navodni podsticaj medija dijelila kao i vazda - po političkoj volji.

Takodje- podsticanje finansijke održivosti samoregulacije kojom se Vlada hvali, je nedopustvo jer je to direktan uticaj na medije i regulacija medija.

Ministarstvo nacrtom, koji ne liči na onaj koji je spremila radan grupa, ignoriše preprouke SE u vezi ovih ključnih stvari a samo formalno prepisuje djelove koji mu odgovaraju kako bi onemogućilo profesionalan rad medija.

Objavljivanje javne rasprave tokom praznika za ovaj i zakon o RTCG, i ignorisanje preporuke iz Analize na koju se poziva,Ministarstvo direktno šalje poruku da nema namjere kojima se hvali – da unaprijeđuje slobodu izražavanja i slobodu medija.

O ovome je bilo govora i na radnoj grupi, a teme su potencirali predstavnici medijske zajednice, civilnog sektora i Univerziteta, ali je Ministarstvo uradili po svom.

Novinarima zakonom stavljaju ograničenja i kazne, a državu  i njene institucije ničim ne obavezuju da omogući slobodu izražavanja.

Mila Radulović, generalna sekretarka DPNCG i članica radne grupe za izradu Zakona o medijima