Podrška kolegi, poštovanje standarda ne smije biti razlog za disciplinovanje novinara

Društvo profesionalnih novinara Crne Gore (DPNCG) podržava kolegu, urednika Javnog servisa Zorana Lekovića, protiv koga se pokreće disciplinski postupak i prijeti mu se sudskom tužbom jer se borio za svoja novinarska i urednička prava. Ista koja su nam garantovana zakonom, Etičkim kodeksom i standardima Evropskog suda za ljudska prava, na koji se država tako rado deklarativno poziva.

Etički kodeks nalaže da “novinar/novinarka mora biti kritički posmatrač nosilaca društvene, političke i ekonomske moći kada se izvještava o njima u interesu javnosti”.

Evropska komisija je u više navrata ocijenila da javni servisi imaju veoma bitnu ulogu u društvu i uvijek treba da ostanu nezavisni i zaštićeni od neprimjerenog uticaja i političkog pritiska sa bilo koje strane.

DPNCG će pravno pomoći kolegi Lekoviću, jer ne smijemo dopustiti politički atak na slobodu izražavanja, koji je veoma izražen na Javnom servisu. Posebno nakon političke smjene dijela članova Savjeta, a potom postavljanja uredništva i generalnog direktora u starom maniru komiteta.

Gledaoci Javnog servisa svjedoci su kvaliteta programa Javnog servisa i činjenice da je dio novinara i urednika sklonjen iz informativnih emisija, jer su politički nepodobni, odnosno jer pokušavaju da se drže pravila profesije. Oni se uglavnom bave temama koje prate novinari početnici/pripravnici.

Tim advokata i pravnih savjetnika DPNCG će, uz punu primjenu prakse Evropskog suda za ljudska prava, uložiti sve kapacitete da pomogne Zoranu Lekoviću da se bori za svoja prava. To će važiti i za  sve ostale kolege koje se nađu u njegovoj i sličnoj poziciji.

Udruženje je protiv svih pritisaka i kršenja profesionalnih standarda, koji su najvidljiviji na Javnom servisu koji treba da izvještava u interesu građana.

Uređivanje emisija po hodnicima i prijetnje novinarima da se klone NVO i opozicije, omalovažavanje i uvrede - prije ili kasnije će biti predmet sudskih rasprava. Zato, ohrabrujemo kolege da nam se jave i svoja prava potraže u redakcijskim procedurama ili u krajnjem - na sudu.

Izjava kolege Lekovića za nas nije novina jer smo i ranije bili obavješteni o direktivi kako treba izvještavati i koga se kloniti u informativnim emisijama i prilozima na RTCG. Za to postoje uostalom svjedoci, pa neka sud radi svoj posao.

Ovo je apel svima da se prestane sa atakom na profesiju, čije su profesionalne žrtve uglavnom novinari RTCG, a fizičke - kolege iz nezavisnih medija.

Pozivamo uredništvo Javnog servisa da poštuje profesionalne standarde i integritet novinara i urednika.

Generalna sekretarka DPNCG
Mila Radulović