Kotorski sud štiti slobodu izražavanja, dobra praksa za novinare

Društvo profesionalnih novinara Crne Gore (DPNCG) izražava zadovoljstvo zbog presude Osnovnog suda u Kotoru, u kojoj se sud pozvao na član 10. Evropske konvencije o ljudskim pravima kojim se garantuje sloboda izražavanja.

Presuda je veoma važna za uspostavljanje dobre prakse u zaštiti slobode izražavanja, posebno za nas novinare.

Sudija Osnovnog suda u Kotoru Mišo Jakšić pozvao se na Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, odbacivši tužbu za klevetu sa obrazloženjem da je se radi o vrijednosnom sudu na koji se ima pravo po članu 10. Evropske konvencije o ljudskim pravima, koji garantuje slobodu izražavanja.

Sudija je ocijenio da je vlasnik Skala radija, koji je i podnio tužbu za klevetu, javna ličnost i da se kritika koja je iznijeta tiče njega i njegovog medija, a ne njegovog privatnog života.

Za DPNCG relevantna je primjena Evropske konvencijei prakse Evropskog suda u vezi člana 10, bez obzira o kom se premetu radi i ko su stranke u postupku.

Sloboda izražavanja jedna je od osnovnih temelja demokratskog društva, koja podrazumjeva i širenje informacija koje šokiraju, uznemiravaju, vrijeđaju ako su one u javnom interesu.

Evropski sud je u više navrata potvrdio da „novinarska sloboda obuhvata i moguće pribjegavanje određenom stepenu pretjerivanja, ili čak i provokacije” i da je u takvim slučajevima, „nacionalna sloboda procjene ograničena interesom demokratskog društva u omogućavanju štampi da vrši svoju vitalnu ulogu ’javnog čuvara’ u davanju informacija koje su od ozbiljnog javnog interesa”.

Pretjerivanje i provokacija tipične su karakteristike satire, koju Evropski sud smatra „oblikom umjetničkog izražavanja i socijalnog komentara i, shodno njenim stvarnim osobinama pretjerivanja i iskrivljavanja stvarnosti, ona naravno ima za cilj da isprovocira i agituje, i stoga doprinese javnoj raspravi.

Sloboda izražavanja „obuhvata ne samo ‘informacije’ ili ‘ideje’ koje se blagonaklono primaju ili se smatraju bezopasnim ili nevažnim pitanjima, već i one koje vrijeđaju, šokiraju ili uznemiravaju državu ili bilo koji dio stanovništva. Takvi su zahtjevi pluralizma, tolerancije i otvorenosti bez kojih nema ‘demokratskog društva’”. Ovo načelo stvara neophodan prostor za zdravu, pluralističku javnu raspravu u demokratskom društvu.

Generalna sekretarka DPNCG,
Mila Radulović