Zakon ne pomaže novinarima da efikasno pristupe javnim dokumentima

Zakon o slobodnom pristupu informacijama treba mijenjati u pravcu brže i efikasnije dostupnosti informacijama od javnog značaja, što je od ključnog značaja za rad novinara, rekla je generalna sekretarka DPNCG Mila Radulović na konferenciji „U susret izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama - izazovi i dobra praksa" koju je Ministarstvo javne uprave, u saradnji sa Upravom za kadrove, organizovalo u Podgorici.

Ona je ukazala na ključnu ulogu Agencije za slobodan pristup informacijama, koja više služi državnim organima da sakriju informacije od javnosti nego da pomogne njihovom proaktivnom objavljivanju.

Na to su ukazali i predstavnici civilnog sektora -Stevo Muk, predsjednik upravnog odbora NVO Instituta Alternativa, Veselin Radulović, advokat NVO MANS i član Radne grupe za izradu Zakona o SPI.

Oni su podsjetili na nedavne izmjene ovog propisa koje se zloupotrebljavaju, pa se znatan dio podataka u posjedu organa vlasti krije pod oznakama poslovne, poreske tajne ili proglašavanjem tajnim/poverljivim podacima.

Ekspertkinja Delegacija EU u Crnoj Gori, Anamarija Musa, kazala je da  postojeće zakonsko rješenje ima puno prednosti, ali i nedostataka, te izrazila uvjerenje da će radna grupa doći do rješenja koja su usklađena sa najboljim  međunarodnim i evropskim praksama. Ona je ocijenila da zemlje regiona Hrvatska, Srbija, Slovenija, Albanija imaju zakonska rješenja koja su u ovoj oblasti ocijenjena među najboljima u svijetu.

Musa je istakla da zakon mora da bude precizan i jasan, te da bude orjentir kako samim organima kako da riješe svaku moguću dilemu i da obezbijedi u praksi efikasno osvarivanje ustavnog prava građana. Ona je predstavila neke od njenih preporuka iz svoje analize koje su usmjerene na unapređenje postojećeg zakonskog rješenja .

 Pomoćnica ministrice javne uprave Danijela Nedeljković Vukčević kazala je da je njihov interes bude unapređen i da je veliki broj kritika civilnog sektora dokaz da nešto nije uredu.

"Duboko uvjerenje Vlade i resora na čijem sam čelu je da pravo na slobodan pristup informacijama predstavlja osnovno pravo svakog građanina da od javne uprave zahtijeva informacije od javnog značaja.Ovo predstavlja osnov demokratije, jer ako želite da neko učestvuje u donošenju odluka morate mu omogućiti i da raspolaže informacijama,“ kazala je ministarka javne uprave, Suzana Pribilović, na otvaranju konferencije.

Dejan Milenković, ekspert SIGMA-e u Crnoj Gori je predstavio analizu postojećeg zakona u oblasti slobodnog pristupa informacija, sa osvrtom na test štete, proaktivnost objavljivanja informacijama, te dao konkretne preporuke u dijelu povećanja broja dokumenata koji će biti proaktivno objavljeni, pojačanog inspekcijskog nadzora, korišćenja otvorenih podataka.

Predstavnici MANS-a i IA iznijeli su više primjera  koji pokazuju nepoštovanje Zakona o SPI. Radulović je rekla i da se on izvrgava ruglu, jer državni organi, posebno oni kojise staraju o trošenju noivca iz budžeta, blokiraju pristup tim podacima.