Da li Ministarstvo odbrane uvodi neprimjerenu praksu ruganja novinarima

Društvo profesionalnih novinara osuđuje uvođenje neprimjerene prakse javnog obavjavljivanja novinarskih pitanja, što je juče učinilo Ministarstvo odbrane izrugivajući se pitanjima koje su poslale kolege iz lista "Dan".

Službenici državnih organa, koje plaćaju građani, ne bi trebalo da prosuđuju da li su naša pitanja zlonamjerna, glupa, tendenciozna, nepismena, kao što često rade, već su dužni da odgovore na njih.

A odgovor može biti i "bez komentara" kao što su juče objavili na društvenim mrežama, uz kopiju pitanja koja su dobili od kolega.

Sloboda izražavanja, koju štiti Evropski sud za ljudska prava, podrazumjeva i pretjerivanje ukoliko je u interesu javnosti. Javna debata oko poligona MO na Sinjajevini, svakako je nešto što spada u taj korpus.

Očekujemo da MO ukloni post sa društvenih mreža kojim stvara novu praksu postupanja vladinih službenika. Umjesto da građanima objasne zašto funkcioneri imaju enormne privilegije u odnosu na one koji ih plaćaju, vladini resori i sama Vlada proglašavaju informacije od javnog interesa tajnom a sa novinarima pokušavaju da se sprdaju.

Da li je to u prilog slobode medija kojom Evropska komisija uslovljava napredak države, treba li da počnemo da strahujemo i od pitanja koja postavljamao kao što to već rade kolege u nama susjednim državama.

Adresa za kršenje Kodeksa novinara je ombudsman, Zakon o medijima propisuje proceduru demantija i ispravke. Pa molimo da naučite kako se reaguje na novinarske i medijske omaške, greške i kršenje Kodeksa.

Mila Radulović, generalna sekretarka DPNCG