Novinarski dani regiona – Okončati nekažnjivost napada na novinare

Novinarski dani regiona održavaju se u Sarajevu, na kojima se razgovara o slobodi izražavanja i napadima na novinare. Komesarka Savjeta Evrope za ljudska prava Dunja Mijatović je u poruci koja je pročitana na skupu pozvala nacionalne vlasti da osiguraju zaštitu, okončaju nekažnjivost napada na novinare i unaprijede zakonodavstvo kako bi se obezbijedila sloboda medija.

Direktorica Civil rights defenders-a Benedikt Berner podsjetila je na važnost slobode izražavanja i profesionalnog izvještavanja.

Ona je rekla da je ta organizacijz u Bosni i Hercegovini podržala pravnu podršku za novinare i profesionalno izvještavanje.
Reginalnim medijskim danima prisustvuje generalna sekretarka Društva profesionalnih novinaraCrne Gore (DPNCG) Mila Radulović.