Mediji i dalje krše pretpostavku nevinosti, uglavnom u naslovima

Strukovna udruženja, samoregulacijska tijela i mediji trebalo bi da organizuju stalnu edukaciju novinara i novinarki, kao i urednika i urednica o uvažavanju pretpostavke nevinosti, prava na privatnost i drugih etičkih načela iz Kodeksa novinara i novinarki.

Trebalo bi uraditi i priručnik za izvještavanje o krivičnim postupcima prema maloljetnicima uvažavajući međunarodne i domaće norme i standarde.

To su neke su od preporuka iz Analize o etičkom izvještavanju u poštovanju pretpostavke nevinosti u krivičnim postupcima, posebno u slučaju maloljetnika, koji je sačinilo Društvo profesionalnih novinara Crne Gore.

Ova analiza je izrađena u okviru projekta „Pretpostavka nevinosti ili krivice“ u okviru projekta “Reforma pravosuđa: Unaprjeđenje kapaciteta organizacija civilnog društva u doprinosu očuvanju integriteta pravosuđa” kojeg finansira Evropska unija" a koji sprovodi CeMi i CEDEM .

“Strukovna udruženja, nevladine organizacije i samoregulacijska tijela trebalo bi da redovno prate i sprovode analize te ukazuju na etičke probleme u medijskom izvještavanju o kriminalu, istrazi i sudskim postupcima, naročito prema maloljetnicima.

Strukovna udruženja, nevladine organizacije i samoregulacijska tijela trebalo bi javno da promovišu pozitivne primjere etičnog izvještavanja uz uvažavanje pretpostavke nevinosti i drugih etičkih načela. Tome bi doprinijelo i godišnje dodjeljivanje nagrade za etičnost u medijskom izvještavanju,” preporuke su nakon istraživanja o poštovanju pretpostavke nevinosti u medijima.

Cilj istraživanja bio je proučiti kako mediji izvještavaju o maloljetnicima u krivičnim postupcima sa akcentom na poštovanje preptostavke nevinosti.

Želimo da doprinesemo da mediji uoče probleme u poštovanju ovog principa i iskažu poseban obzir kada izvještavaju o maloljetnicima za koje se sumnja da su umiješani u protivzakonite radnje, kako bi zaštitili njihovu ličnost, dostojanstvo i integritet.

Namjera nam je da otvorimo javnu debatu o izazovima u poštovanju tog etičkog načela i doprinesemo podizanju svijesti o značajnoj ulozi medija koji svojim etičkim izvještavanjem mogu uticati na odgovorniji odnos cijelog društva prema sprovođenju pravde i pravičnog suđenja.

Takođe želimo da istražimo i otvorimo debatu o tome gdje se nalazi granica između striktne obaveze zaštite integriteta maloljetnika uključujući poseban obzir i osjetljivost u izvještavanju o maloljetnicima i prava javnosti da zna odnosno slobode izražavanja.

Analizu poštovanja pretpostavke nevinosti u izvještavanju o krivičnim postupcima prema maloljetnicima izvršili smo primjenom dvije metode: kvantitativna i kvalitativna analiza svih tekstova o postupcima prema maloljetnicima koji su objavljeni u 7 medija od 1. januara 2018. do 31. decembra iste godine. Predmet naših analiza su tekstovi koji su za posmatranu godinu objavljeni u 4 štampana medija - Vijesti, Pobjeda, Dnevne novine i Dan, kao i na 3 portala – Vijesti, CDM i Analitika.

U kvantitativnoj analizi istražili smo koliki je procenat tekstova u kojima postoji problem sa poštovanjem pretpostavke nevinosti u naslovima, nadnaslovima, podnaslovima i objavljenim fotografijama, kao i procenat tekstova u kojima se isti izazov javlja u sadržini teksta.

Na taj način možemo vidjeti učestalost kršenja tog etičkog načela.

U kvalitativnoj analizi bavili smo se najčešćim tipom problema i praksi koji se javljaju u izvještavanju o maloljetnicima u krivičnim postupcima a koji se odnose na poštovanje pretpostavke nevinosti i prava na privatnost u svijetlu specifične zaštite koju iziskuje integritet maloljetnika.

U analizi poštovanja pretpostavke nevinosti u krivičnim postupcima koristili smo metod studije slučaja. Riječ je o tekstovima koji su objavljeni u 4 štampana medija - Vijesti, Pobjeda, Dnevne novine i Dan, kao i na 3 portala – Vijesti, CDM i Analitika a odnose se na predmet koji je zaokupljao pažnju javnosti od jula 2018. do juna 2019.godine.

U periodu od 1. januara 2018. do 31. decembra iste godine u 7 medija objavljeno je ukupno 229 tekstova o maloljetnicima u krivičnim postupcima. U 163 teksta prekršena je prezumpcija nevinosti (71,1%). Izazovi u poštovanju ovog načela uočeni su kroz sadržinu 83 teksta (36,2%), kao i u opremi 132 teksta (57,6%), od čega je najveći broj kršenja bio u naslovu a u manjem broju slučajeva u nadnaslovu i podnalovu. U 4 teksta objavljene su i fotografije punoljetne osobe za koju se sumnja da je kao maloljetna izvršila krivično djelo (1,7%) .

Detalji analize su u prilogu...

Brošuru "ETIČKI IZAZOVI U POŠTOVANJU PRETPOSTAVKE NEVINOSTI PRILIKOM IZVJEŠTAVANJA MEDIJA O KRIVIČNIM POSTUPCIMA SA AKCENTOM NA POSTUPKE PREMA MALOLJETNICIMA možete skinuti OVDJE.