Smjernice IFJ-a za bezbjedno izvještavanje u vrijeme korona virusa


Međunarodna federacija novinara (IFJ), koja zastupa interese 600.000 novinara u 146 zemalja, objavila je preporuke namijenjene novinarima i medijskim radnicima za izvještavanje u vrijeme pandemije virusa korona.

IFJ, kako prenose regionalni mediji, ističe da su novinari prijeko potrebni za objavljivanje kvalitetnih informacija u vrijeme pandemije, da mogu biti izloženi virusu na radnom mjestu ili tokom izvještavanja širom svijeta i da bi njihovo i zdravlje ljudi sa kojima su u kontaktu trebalo da bude na najvećoj cijenieni.

U skladu sa mjerama predostrožnosti i preporukama zdravstvenih stručnjaka IFJ, kao najveća organizacija novinara na svijetu, daje sljedeća uputstva kolegama i novinarskim udruženjima:
 
1. Zdravlje na radnom mjestu
 
– Medijski poslodavci trebalo bi da shvate izbijanje virusa korone kao krizu zdravlja i sigurnosti, kao i da je njihova dužnost da brinu o svojim zaposlenima;

– Novinari i drugi medijski profesionalci, kao i njihove organizacije, trebalo bi da budu u toku, da slijede preporuke i savjete koje je izdala Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) da bi zaštitili sebe i druge od virusa. Preporuke SZO dostupne su na linku: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

– Zato bi trebalo da se razmotri mogućnost rada od kuće kako bi se smanjio rizik dobijanja virusa u kancelariji;

– Novinari i medijski profesionalci trebalo bi da zahtijevaju poštovanje prava na rad u zdravim uslovima i da ne dolaze na svoje radno mjesto ako postoji rizik od zaraze virusom;

– Kancelarijsku opremu i prostor treba redovno čistiti, posebno kada ih osoblje dijeli.
 
2.  Putovanja

– Putovanja tokom ove krize mogu biti razlog za zabrinutost medijskih profesionalaca i njihovih porodica. Poslodavci bi trebalo da otvoreno razmatraju potrebu za putovanjem i da traže medicinski savjet zasnovan na zdravstvenom stanju putnika;

– Medijski profesionalci imaju pravo da odbiju, bez rizika po njihov radni odnos, međunarodni ili zadatak u zemlji koji se odnosi na izvještavanje o virusu, kada on predstavlja opasnost po njihovo zdravlje i život;

–  Novinari i medijski radnici treba pažljivo da planiraju putovanje, uzimajući u obzir njegova ograničenja koja su na snazi u zemljama u koje se putuje, uključujući zatvaranje granica, zabrane kretanja i – suspenzije – ulazak u neke od njih stranim državljanima, kao i karatinske mjere za sve putnike;

– Potražite više informacija o zemlji u koju putujete, uključujući zabrane masovnog okupljanja;

– Novinari koji putuju trebalo bi da očekuju provjeru na virus po dolasku u drugu zemlju i eventualne druge provjere, kao i po povratku;

– Preporučuje se putno osiguranje, pogotovo za putovanja u zemlje koje su najviše pogođene virusom;

– Medijski profesionalci treba da budu u stalnom kontaktu sa avio-kompanijama zbog praćenja promjena ili otkazivanje rezervisanih letova;

– Preporučuje se i putno osiguranje na virus. IFJ-u je odobreno takvo osiguranje od kompanije Batlfejs (www.battleface.com);

– Predmeti za ličnu zaštitu, kao što su rukavice i sredstva za dezinfekciju ruku, mogu biti potrebni tokom zadatka. Potrebno ih je obezbijediti prije putovanja zato što možda nisu dostupni u zemlji koja je odredište.

3. Bezbjedno izvještavanje u oblastima koje su pogođene kovidom 19

–  Savjetuje se izuzetna opreznost novinarima i medijskim profesionalcima koji su u bliskom kontaktu sa ljudima koji pate od bolesti, kada se povećava rizik od zaražavanja, što može biti slučaj prilikom posjete medicinskim ustanovama;

– Redovno perite ruke vodom i sapunom ili alternativnim sredstvima za dezinfekciju ruku, a preporučuje se i nošenje rukavica;

– Za uključenje u studijski program preporučljivo je da se organizuju telefonski pozivi i video intervjui, umjesto gostovanja u studiju. Za razgovore u spoljašnjoj sredini novinari bi trebalo da koriste ekstenziju za mikrofone kako bi se osigurala socijalna distanca;

– Novinari bi trebalo da uzmu u obzir i mogućnost od izbijanja nemira kao rezultat mjera koje su odredile vlasti u određenim situacijama kako bi se obuzdao virus;

– Važno je pratiti lokalne vijesti zbog objavljivanja zdravstvenih mjera, kao i ograničenja lokalnog putovanja što se može desiti u kratkom roku;

– Mogu postojati i dodatna ograničenja u izvještavanju – akreditacije ili njihovo povlačenje, kao i pokušaji uništavanja snimaka. Presudno je da novinari pripreme kopiju i pošalju je redakciji što prije;

– Za lokalne informacije i savjete obratite se sindikatima ili udruženjima novinara članicama IFJ-a u toj zemlji (https://www.ifj.org/who/members.html).

4. Udružena podrška za slobodne novinare

– Novinarske organizacije treba da od poslodavaca traže da podrže slobodne novinare na čije će prihode uticati epidemija, kao i da im se za naručene zadatke isplaćuju honorari. Poslodavci treba da razmotre da redovno plaćaju i zadrže honorarne saradnike u ovom periodu;

– Novinarske organizacije treba da se zalažu da državna finansijska pomoć malim preduzećima obuhvati i slobodne novinare.