Dokumenta / Pristupnica

ZA VIŠE INFORMACIJA O PRAVIMA, PROPISIMA I KODEKSU NOVINA, SKINITE PDF PREZENTACIJE NA SLEDEĆIM LINKOVIMA:


Zakon o medijima

Kodeks novinara Crne Gore

Evropska konvencija o ljudskim pravima