Sloboda izražavanja, prava i odgovornost novinara

Sloboda izražavanja, prava i odgovornost novinara

Praksa Evropskog suda za ljudska prava daje novinarima mogućnost da kritikuju javne zvaničnike i iznose vrednosne sudove o njima. Ona im ne daje za pravo da ih klevetaju, vređaju i objavljuju netačne podatke.

Sloboda izražavanja zaštićena je Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama.
Savjet Evrope ima Platformu za zaštitu novinara, na kojoj su objavljeni podaci o broju prijavljenih napada na novinare kao i izjašnjenje vlada država članica SE u vezi sa tim. Na toj platformi je i izjašnjenje Vlade Crne Gore u vezi pokušaja ubistva novinarke Olivere  Lakić.(https://www.coe.int/en/web/media-freedom)
O tome je između ostalog razgovarano na treningu za novinare "Sloboda izražavanja, pravo na privatnost – prava i odgovornosti novinara" koji  je održan u
Petrovcu 13-14. oktobra 2018.
Predavači su bili ekperti SE Konul Gasimova, Siniša Gazivoda i Una Telegrafčić, pravnica BH novinara.
Trening je organizovalo DPNCG uz podršku Savjeta Evrope.