Trening: Prezumpcija nevinosti – Da li poštujemo prava maloljetnika

Prezumpciju nevinosti najčešće krše državni organi, tužilaštvo i policija, kazao je advokat mr Milorad Marković iz Instituta za pravne studije. Na treningu „Prezumpcija nevinosti – Da li poštujemo prava maloljetnika“, održanom u Baru 28. i 29. septembra u organizaciji Društva profesionalnih novinara Crne Gore, Marković nije štedio ni medije kada je riječ o kršenju prezumpcije nevinosti. Naveo je da mediji olako proglašavaju nekoga ubicom, lopovom, odnosno da polaze od konstatacije da je neko izvršio krivično djelo.

„Mali je korak potreban da se mediji prilagode, odnosno da se ne krši prezumpcija nevinosti“, rekao je Marković  koji je govorio na temu „Duh zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku i pretpostavka nevinosti“. On smatra i da o krivičnim postupcima u kojima su učestvovali maloljetnici, uopšte ne bi trebalo pisati, sa čime se složila većina od pet predavača koji su obučavali novinare iz više crnogorskih medija.

Među predavačima su bili i Mirko Bošković, saradnik u Institutu za pravne studije koji je govorio o „Pretpostavci nevinosti u krivičnom postupku kao ustavnom principu, dok se načelnica stručne službe, socijalna radnica Dijana Popović Gavranović, fokusirala na „Shvatanje i odnos prema maloljetniku – djetetu u krivičnom postupku“. Ona je naglasila da osumnjičenog i okrivljenog zakon prepoznaje samo kao maloljetnika.

Advokat i ekspert savjeta Evrope Siniša Gazivoda govorio je o „Standardima Evropskog suda za ljudska prava u poštovanju prezumpcije nevinosti“, dok se advokatica Tijana Živković bavila „Prezumpcijom nevinosti u domaćem pravnom okviru“. 

Novinar su aktivno učestvovali u radu i sa stručnjacima diskutovali  o konkretnim slučajevima iz prakse. Učesnici su se saglasili da mediji krše prezumpciju nevinosti, ali i da je riječ o sistemskom problemu na kome bi trebalo raditi.

Na treningu je predstavljeno i istraživanje/analiza „Etički izazovi u poštovanju pretpostavke nevinosti prilikom izvještavanja medija o krivičnim postupcima sa akcentom na postupke prema maloljetnicima“, koju je uradila novinarka Duška Pejović.

Istraživanje sadrži kvantitativnu analizu sedam medija u periodu od 1. januara do 31. decembra 2018. godine, u kojoj su prikupljeni podaci o izazovima u poštovanju prepostavke nevinosti u opremi i u sadržini teksta.
Trening je sproveden u okviru projekta „Pretpostavka nevinosti ili krivice“ u okviru projekta „Reforma pravosuđa: Unaprjeđenje kapaciteta organizacija civilnog društva u doprinosu očuvanja integriteta pravosuđa“, kojeg finasira Evropska unija, a sprovode ga CeMi i CEDEM.